Han er i dag direktør for Martina Hansens Hospital. Han har vært rådgiver for FN i Gaza og New York på 1990-tallet, og ledet Norges innsats etter tsunamien i 2004.

Per er en mester i så se menneskene i organisasjonene han jobber i. Tillitsledelse handler om å stole på folk. Å gi dem frihet til å utøve jobben sin slik de selv mener er best. Du må vise folk at du tror på dem. Å bli sett på jobb er sentralt for å trives, sier mannen som kunne navnet på alle ansatte på Ringerike Sykehus da han var direktør der. Vaktmester eller klinikksjef spilte ingen rolle. Alle var like mye verdt.

Hans filosofi er noe svært mange norske virksomheter kan trekke lærdom av.

Per er fremholdt som rollemodell for ledere generelt og i helsevesenet spesielt. Derfor fikk han HR Norges Lederpris i 2016.

Per holder foredrag om ledelse, Bleikelia-metoden, motivasjon og inspirasjon. Han holder foredrag både på norsk og engelsk.