VI LAGER DE STØRSTE EVENTENE

Følelsen av å komme til dekket bord, bare å kunne ønske velkommen og vite at alt er i de beste hender. Sånn er det å være kunde hos oss.

Fullskalaproduksjon med ett kontaktpunkt

Den store publikumsopplevelsen ligger i de små detaljene. Vi produserer og løfter din neste konferanse, årsfest, produktlansering, eller andre komplekse arrangementer.

Alt fra deltakerhåndtering og lokaler til innhold, design og tekniske løsninger blir ivaretatt, slik at du får én partner å forholde deg til.

Vi tar ditt event fra en idé til en suksess.

Franzefoss 100 år

Innsatsen fra All Entertainment AS har bestått i å hjelpe oss i å utarbeide gode målsettinger og budskap, til å sette en overordnet strategi, bidra med gode og effektive verktøy, tett kommunikasjon og sørge for en god gjennomføring og resultat. Vi er imponert over balansen de viser mellom å være jordnære og klartenkte, samtidig som de er nytenkende og oppdaterte på trender.

Play Video