Franzefoss

Innsatsen fra All Entertainment AS har bestått i å hjelpe oss i å utarbeide gode målsettinger og budskap, til å sette en overordnet strategi, bidra med gode og effektive verktøy, tett kommunikasjon og sørge for en god gjennomføring og resultat. Vi er imponert over balansen de viser mellom å være jordnære og klartenkte, samtidig som de er nytenkende og oppdaterte på trender.

De har ikke bare vært en leverandør. De har vært en tett og god samarbeidspartner med en kundeinnsikt og holdning som har skapt tillitt og trygghet. Med solid erfaring og kunnskap har de gitt oss en særdeles god leveranse, og vi kan varmt anbefale dette eventbyrået til enhver som spør.