Fram program

in-bokmal

Som medlem i Visit Innlandet har vi vært så heldige å på plass på programmet «Fram – strategisk ledelse – Taktskifte i reiselivet» – et kvalitetsprogram for bærekraftig reiseliv med mål om økonomiske resultater.

12 mars så opplevde vår bedrift og mange tilsvarende virksomheter en brutal endring. Oppdrag og inntekter forsvant på dagen. 

Vil koronapandemien føre til et taktskifte, vil det kreve tilpasninger og strategiske endringer på kort og lang sikt? «Det grønne skiftet» seiler opp, anført av de omforente bærekraftsmålene om klokere ressursutnyttelse og reduserte klimautslipp framover. Betyr det utfordringer for virksomheten vår eller gir det muligheter, eller kanskje begge deler?

Vi hadde et godt 2019 og men den gode farten vi hadde inn i 2020 stoppet brått. Derfor ser vi frem til at vi gjennom det neste halve året ved blant annet hjelp av rådgiver Espen Keim i Vital Few, samt å jobbe hardt,  sørge for å øke vår bedrifts lønnsomhet og gjennomslagskraft i dette skiftet, i håp om at bedriften kan fortsette å vokse lønnsomt.

Vi er allerede i gang med nye tjenester som vi ser frem til å utvikle videre og har god tro på fremtiden. 

I programmet deltar vi sammen med bedrifter i sentrale strøk: Ringsaker, Gjøvik, Toten, Hadeland, Ringerike og Hamarregionen

Programmet er tilpasset overnattingsbedrifter, aktivitets- og opplevelsesbedrifter, samt bedrifter som tilbyr matopplevelse og kan anses som et turmål.

Vi gleder oss til fortsettelsen. Samling 3 er allerede gjennomført. 

Og gleder oss til å dypdykke inn i våre utfordringer og mulighetsrom i forhold til marked, bærekraft, digitalisering og internasjonalisering. Hvor vi skal gjøre strategiske veivalg og se på innovasjonsmuligheter framover mot 2021.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss.