Bærekraft i Eventbransjen

baerekraft

Merkevarer og bedrifter kan dra fordeler av å være mer bevisst på miljø og bærekraft i forbindelse med arrangementer, events og messedeltakelse

Økt fokus på innkjøp og valg av materialer, samt bruk av ny teknologi, vil bidra positivt til både klimaet og den enkelte bedrifts grønne profil.

Strengere krav internasjonalt

På internasjonale messer ser vi en økende trend til strengere krav til resirkulering og gjenbruk. Hos oss legger vi vekt på å bruke utstyr og materiell med gjenbruksmuligheter. Dette inkluderer blant annet at vi leier inn møbler og inventar, tepper, rigger, teknisk utstyr og annet, samt en stor grad av gjenbruk av materiell, skilting, profilering og lignende på egne prosjekter. Vi har fokus på bærekraft ved valg av dekor, utforming og eventuelle give-aways, hvor gjenbruksmuligheter, materialvalg og nytteverdi vektlegges sterkt. Ved materialer som ikke kan gjenbrukes har vi gode rutiner påresirkulering.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss.